AVE MARIA!

Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení  Lk 1,48

Orfilm natočil filmový dokument o Panně Marii a Její ustavičné pomoci napříč staletími, o minulých i současných mariánských zjeveních a o Jejím pevném místě v učení katolické církve. Dokument obsahuje řadu zajímavých svědectví. Komentářem k filmu přispěl i P. Filip M. Antonín Stajner. Děj snímku zavede diváka do Litmanové a na Turzovku (Slovensko), do Lurd (Francie), Fatimy (Portugalsko), Hrušivi (Ukrajina) a na další významná místa minulých i současných mariánských zjevení. Připomeneme historickou úlohu Svaté Panny, která mnohokrát vyslyšela naléhavé prosby katolíků, např. k odvrácení morové nákazy nebo zastavení postupu mohamedánů (muslimů) do Evropy. Jsme ještě schopni uchopit nabízenou ruku Pomocnice křesťanů k odvrácení zla? Co je obsahem poselství, která nám tak neúnavně předává prostřednictvím mnoha vizionářů po celém světě? Jakou mocnou zbraň nám darovala skrze sv. Dominika? Poznejme ženu, která porodila a vychovala Ježíše Krista! Ke komu s pokorou vzhlíží a na koho stále ukazuje ona biblická „Žena oděná sluncem“? Právě o tom všem je náš filmový dokument.

Proč jsem se rozhodl filmově ztvárnit právě toto téma?

První důvod: Mám osobní vztah k Panně Marii. Skrze ni jsem byl obrácen na víru v Boha (rok 1988), když jsem se „náhodně“ dozvěděl o mariánských zjeveních v Medžugorje. Obrácení bylo okamžité, můj život vzal jiný směr. Nechal jsem se pokřtít a vypuklo mnohaleté putování za Naší Paní. Pochopil jsem, že Ona je bezpečnou cestou k Ježíši. Na přímluvu Svaté Panny byla uzdravena (z vrozené vady) moje dcera Jana, když se napila vody z požehnaného turzovského pramene. To se stalo dne 30. 12. 2006. Je stále za co děkovat! I filmem.

Při svém putování jsem poznal českou stigmatizovanou dívku – Annu Bohuslavu Tomanovou z Pastvin, která velmi ctila Matičku. Pána Ježíše nazývala Bílým Králem. Životní příběh Aničky B. Tomanové jsme zpracovali do filmového dokumentu Chudobka Bílého Krále, na který jsme později volně navázali snímkem Znamení Kříže. I v tomto filmu dáváme prostor Aničce B. Tomanové.

Druhý důvod: Žijeme v nejisté době. Do Evropy se řízeně hrnou hordy nepřizpůsobivých mohamedánů a zvrácená genderová ideologie rozvrací základní článek státu – rodinu.

Zamysleme se! Kam se podělo to, co nazýváme křesťanskými kořeny Evropy? Neprodali jsme křesťanské morální hodnoty i sami sebe za bezbožnou nevázanost, pohodlí a pofidérní zážitky? Nezaměnili jsme skutečnou víru v Boha za pouhou charitu? Nepromrhali jsme duchovní dědictví našich předků? Co by nám asi poradil sv. Václav, sv. Anežka Česká, sv. Zdislava a další skuteční velikáni naší země? Nebo je nám jedno, že v nedaleké budoucnosti můžeme ohýbat hřbety pod muslimským bičem? Možná ještě věříte v utopistickou ideu multikulturalismu a v další „politicky korektní pravdy“, které se k nám nesou z unijní „babylonské věže“. Já už ne!

Svatá Panna již mnohokrát v historii přišla na pomoc svým dětem a národům. Je nejvyšší čas vrátit se k Bohu, Panně Marii a Tradici. Náš film předloží povzbudivé příklady z minulosti, odhalí živé dílo Panny Marie (o kterém se, stejně jako za komunistů, z naší televize nic nedozvíte) a také poradí, jak může každý (i dítě) pomoci k nápravě. A hlavně dá naději v lepší budoucnost Evropy, pokud se vrátíme do náruče Krále králů a Jeho Matky. Té, která nakonec patou rozdrtí hlavu hada.

Třetí důvod: Z lásky k Bohu. Prostřednictvím filmu chci šířit víru v Boha a úctu k Panně Marii. Proto jsem natočil dokumentární film AVE MARIA!

Jaroslav Šilar, ORFILM

Filmy

AVE MARIA! 1. díl
AVE MARIA! 2. díl

Fotogalerie