Odkazy na doporučené webové stránky:

Dr. Radomír Malý: Apologie Církve: https://apologie.info/

Spoločenstvo priateĺov Eucharistie: https://peuch.eu/

Institut svatého Josefa: http://www.stjoseph.cz/