Přátelé Eucharistie

Po uvedení dokumentárních filmů Chudobka Bílého Krále, Znamení Kříže a dvoudílného AVE MARIA! jsme se rozhodli pokračovat v této řadě dokumentů s čistě katolickou tematikou.

O čem je film Přátelé Eucharistie? Především o Pánu Ježíši Kristu, o současné i tradiční katolické liturgii, o liturgické hudbě a svátostech, které nám nabízí Katolická církev. Prostřednictvím našich kamer navštívíte Izrael a Itálii. Připomeneme Vám dramatické události, ke kterým došlo v zahraničí i u nás v souvislosti s neúctou ke Kříži a Eucharistii. Dokument také obsahuje zajímavé svědectví o současném zjevení Pána Ježíše Krista v Košicích.

Proč jsem se rozhodl zpracovat toto téma?

První důvod: Bude dobré si připomenout, co je středobodem katolického kostela. Před půl stoletím by správně odpovědělo i malé dítě. Dále se budeme zajímat o to, z jakého důvodu je vytěsňována (ne-li přímo zakazována) tradiční mše svatá? V čem je jiná oproti pokoncilním trendům? Co je to vlastně mše svatá? Jedná se o připomínku Poslední večeře Páně, nebo jde o Nejvyšší Oběť na Kalvárii? Dal Bůh katolíkům nějaká nadpřirozená znamení o tom, že při mši svaté skutečně dochází k proměňování chleba a vína na Tělo a Krev Ježíše Krista? Pokud plně pochopíme velikost tohoto zázraku, jak bychom tedy měli přistupovat před Tělo a Krev Pána Ježíše Krista při svatém Přijímání? Rozhodl jsem se odpovídat na tyto otázky ústy kněží i biskupů.

Vraťme liturgii vznešenost, která Bohu náleží!

Druhý důvod: Nelze si nevšimnout, jak je Katolická církev napadána nepřítelem vnějším i škůdci vnitřními. Ukážeme Vám, že současné evropské hodnoty nelze považovat za křesťanské hodnoty, a jak to dopadne, když se Církev přizpůsobuje „duchu doby“. Kde vadne liturgie, tam upadá i víra. Nelze stále strkat hlavu do písku! Buďme jako psi, kteří střeží dům svého pána a štěkají, když jej obchází zloděj! Přestaňme se přizpůsobovat bratřím protestantům, ale modleme se za ně, aby našli cestu zpět do Katolické církve. Novým filmem se pokusíme vysvětlit, proč je důležité udržovat kvalitní liturgii, chodit co nejčastěji ke svátostem, postit se, modlit se růženec a mimo četby Písma svatého otevřít i Katechismus katolického náboženství, aby nás nikdo neobalamutil.

Třetí důvod: Z lásky k Bohu, Panně Marii a Katolické církvi. Abychom Vás, i přes všechny útrapy této doby, posilnili ve víře a ujistili, že stojíte na straně Vítěze.

Ve filmu mimo jiné vystoupí současný žijící slovenský vizionář, několik českých a zahraničních kněží a biskupů, zazní i názory odborníků na liturgickou hudbu. Jako vždy se také můžete těšit na kvalitní komentáře P. Filipa M. Ant. Stajnera. 

Ať vám Bůh žehná!  

Jaroslav Šilar, Orfilm

Filmy

Přátelé Eucharistie I.
Přátelé Eucharistie II.
Přátelé Eucharistie III.