Znamení Kříže

Při dokončování filmu Chudobka Bílého Krále mi bylo jasné, že téma týkající se Anny Bo-

huslavy Tomanové není zcela vyčerpané. Tušil jsem, že přijde impulz, který mi napoví, jak to-

to téma uchopit. Při jednom z natáčení „Chudobky“ v Klášterci se k nám přitočila Stáňa Brůnová, kterou jsem do té doby neznal.

V přestávce, když celý natáčecí tým ochutnával její buchty, mi vyprávěla o profesoru Vodrážkovi a o jeho setkání s Terezií Neumannovou. Ihned se mi vybavilo nečekané setkání a natáčení u hrobu Aničky s panem Aloisem Foltýnem, který byl v padesátých letech svědkem komunikace mezi Aničkou Tomanovou a Terezií Neumannovou. Všechno mi docvaklo až při návštěvě u P. Filipa

v Poděbradech. Tam jsem už v duchu psal scénář nového filmu a požádal O. Filipa o případnou pomoc s komentářem. V té době, těsně po premiéře dokumentu Chudobka Bílého Krále, mi bylo jasné, že natočíme další film. Celý tým stál na mé straně. Všichni přislíbili pomoc, přestože se bude točit opět na vlastní náklady. Téma filmu bylo i pro ně silné a zajímavé. Nelámali jsme si hlavy s tím, jak po kryjeme náklady spojené s cestou do San Giovanni Rotondo a kde seženeme dostatek podkladů a především dobových fotografií. Věděli jsme, že tyto věci zařídí Anička. A tak se stalo.

V našem novém filmovém dokumentu Znamení Kříže ukážeme divákům, že i český národ má svou omilostněnou duši v podobě Anny B.Tomanové, jejíž ctnostný život je srovnatelný s životy jejích stigmatizovaných vrstevníků v Evropě, a ukážeme, co tuto nevšední trojici spojuje. Pokusíme se pomocí filmu nejen vyzvednout Aničku ze zapomnění a opovržení naší země, ale i nepřímo předložit otázky o smyslu života. Proč tu jsme a kam směřujeme?

Jaroslav Šilar

Fotogalerie

Film